Komponenty i systemy obrazowania


 


Triangulacja z linią laserową

#ekstrakcja lini lasera 
#triangulaca z 1 lub 2 laserem
#mapa wysokości


Preprocessing realizowany przez FPGA na pokładzie kamery MV1 Photonfocus pozwala na zredukowanie lini laserowej  do linii geometrycznej mimo  jej wszystkich nieprzyjemnych cech jak  nierównomierny profil, niezerowa  szerokość, speckle. Na wyjściu otrzymujemy mapę wysokości z szybkościa do 10k profili na   sekundę. Kamery MV1 PhotonFocus link  

Przykład układu do  profilowania szyny kolejowej:

#grabber Coaxlink Quad 3D-LLE
#ekstrakcja lini lasera 
#triangulaca z 1 lub 2 laserem
#mapa wysokości
#algorytmy Max, Peak, COG
#38000 profili /s z kadru 1024x64
#25 Gbit/s (2,500 MB/s) bandwidth
#CXP6
#sterowniki Win, Linux, macOS

grabber Coaxlink Quad 3D-LLE   link
Preprocessing realizowany przez FPGA na pokładzie grabbera pozwala na zredukowanie lini laserowej  do linii geometrycznej mimo  jej wszystkich nieprzyjemnych cech jak  nierównomierny profil, niezerowa  szerokość, speckle. Na wyjściu otrzymujemy mapę wysokości.

Przykład eliminacji cienia przy triangulacji z użyciem 2 laserów:Time of Flight

#Time of Flight
#SONY DepthSense IMX 556
#640x480px  30fps
#mapa wysokości, 16 bits
#zasięg do 6m
#GigE Vision
#GenICam  
#-10° to 60°C


Kamera  wykorzystuje jednocześnie technikę time-of-flight oraz zwykłe obrazowanie. Obraz 2D może być łączony ze skorygowanym geometrycznie  point-cloud  3D aby w pełni zrozumieć dowolną scenę. Lucid, kamera  Helios link
Stereo 
#pakiet software
#pracuje z kamerami TIS
#zawiera kalkulator układu


Stereowizja jest techniką najbliższą naturalnemu, dwuocznemu postrzeganiu głębi. TIS IC 3D to SDK i aplikacja do przechwytywania danych 3D generowanych przez system kamer stereo.  IC 3D jest wyjątkowo elastyczny i może być używana z wieloma kamerami firmy The Imaging Source. 
Parametry odległości i kątów ustawienia kamery pozwalają łatwo dostroić software do warunków pracy układu.
Dołączony symulator ułatwia ocenę układu i jego głębi ostrości by otrzymac wymagana precyzję modelu 3D. 
Oprogramowanie IC 3D oferuje wygodny interfejs użytkownika do kalibracji i wizualizacji danych 3D.

Więcej o TIS IC 3D : link 

SDK IC SDK, pracuje tylko z kamerami TIS,   zawiera symulator do ewaluacji parametrów układu

 
TIS  IC 3D:

  • Zgodny z większością kamer The Imaging Source 
  • Łatwo dostosować do dystansu i objętości obiektu 
  • Gdy możliwe, wykorzystuje GPU 
  • Łatwa kalibracja
  • Szybka wizualizacja map wysokości i point-cloud 
  • Dla powierzchni o niskim kontraście można dodać projektor wzoru