Komponenty i systemy obrazowania

Polityka ochrony danych osobowych

Skrót RODO – oznacza Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., które stosuje się od dnia 25 maja 2018 r.)


A1pixel  pracuje w modelu busines-to-business,  w konsekwencji, co do zasady A1pixel nie gromadzi ani nie przetwarza danych osób fizycznych.  Nasza strona www nie używa cookies i w żaden sposób nie identyfikuje użytkowników.  

W trakcie zawierania umowy i jej wykonania  rejestrujemy nazwisko i imię osoby reprezentującej klienta oraz (domyślnie służbowe) numer telefonu i adres email. 

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zleceń i dostaw, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie zlecenia.

Udostępnione dane służą wyłącznie  A1pixel i poza przewoźnikami realizujacymi dostawy  nie będą przekazane podmiotom trzecim.

Administrator danych jest:

A1Pixel sp. z o.o. spółka komandytowa
ul. Krasińskiego 15, lokal 3
PL 87-100 Toruń, Polska
VAT: PL9562300640
kontakt: a1pixel@a1pixel.pl

A1pixel może wykorzystać dane do kontroli własnej działalności,  marketingu, przygotowania ofert, nawiązania kontaktu telefonicznego, listownego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także przeprowadzenia badania satysfakcji klienta.

Dane będą przechowywane przez okres działalności A1pixel  lub do ich  usunięcia na żądanie.

Osoby, których dane są przetwarzane przez Spółkę, mają prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2
00-193 Warszawa